Miljöpolicy

Vi har som miljöarbete att förebygga föroreningar genom att:

  Lagar och andra krav

 • Följa alla gällande lagar och förordningar och andra krav som reglerar miljöfrågor
 • Investeringar

 • Ständigt följa den tekniska utvecklingen mot mindre miljöpåverkande transportalternativ.
 • Miljöförbättrande ny teknik är en investering i framtiden.
 • Ställa krav

 • Påverka våra leverantörer (åkerier och rederier) att använda miljövänligare fordon/fartyg och miljövänligare bränslen.
 • Minimera utsläpp

 • Vi strävar efter att använda våra resurser på bästa sätt ur miljösynpunkt.
 • Vid inköp välja miljövänliga material i så stor utsträckning som möjligt.
 • Tillämpa källsortering på kontoret.
 • Information

 • Bidra till att höja medvetandet kring miljöfrågor hos våra medarbetare och personer som arbetar för eller på uppdrag av France Sped.
 • Samarbeta med kunder, leverantörer och myndigheter om att gemensamt förbättra miljön.

Genom att följa upp vårt målinriktade miljöarbete och arbeta med ständiga förbättringar utvecklar vi vårt miljöarbete.