Kvalitetspolicy

Tillförlitlighet:

  • Det är vår policy att uppfylla våra kunders högt ställda krav och skapa ett förtroende för vårt kunnande.
  • Kvalitet:

  • Kvaliteten i vår verksamhet skall vara av sådan karaktär att den utgör en väsentlig anledning att välja oss som leverantör av transport och logistiktjänster.

Med utgångspunkt av detta arbetar vi för att leverera följande;

  • Hög tillförlitlighet i våra transportupplägg
  • Kombinera hög kundnytta med kostnadseffektivitet
  • Ett aktivt ledarskap och engagerade medarbetare

Genom att följa upp vårt målinriktade kvalitetsarbete och arbeta med ständiga förbättringar utvecklar vi vårt kvalitetsledningssystem.